Diploma In Public Administration (N/345/4/0264)

Syarat Kemasukan :

LULUS SPM/O Level dengan mendapat 3 kredit dalam mana-mana mata pelajaran

ATAU

Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

FEES: RM15,800

 

Borang Permohonan